انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- نشست های علمی
سومین نشست انجمن مدیریت دولتی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۷ | 

سومین نشست انجمن علمی مدیریت دولتی با عنوان "خط مشی تعامل با سازمان های بین المللی" ، با سخنرانی دکتر سید مجتبی امامی  روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه از ساعت 16 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست با همکاری انجمن علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

AWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.132.642.fa
برگشت به اصل مطلب