انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- رویدادهای انجمن
امضاء تفاهم نامه انجمن مدیریت دولتی ایران با ناجا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انعقادتفاهم نامه انجمن با دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 

در راستای توسعه روابط علمی و پژوهشی تفاهم­نامه‌ای بین انجمن مدیریت دولتی ایران و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی  تهران بزرگ منعقد گردید. هدف از انعقاد این تفاهم نامه همکاری های مشترک در زمینه علمی ، پژوهشی ، تحقیقات کاربردی و تولید محصولات مشترک بین انجمن مدیریت دولتی ایران و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می باشد.

 زمینه های همکاری و تعهدات مشترک در این تفاهم نامه بشرح زیر است:

  1. همکاری مشترک در برگزاری میزگردهای علمی و همایش های پژوهشی
  2. همکاری در زمینه اطلاع رسانی درباره موضوعات علمی، پژوهشی طرفین
  3. همکاری در زمینه طراحی و اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مشترک

      4- فراهم نمودن امکان استفاده از کتابخانه برای محققان طرفین

      5- همکاری در تالیف و تدوین کتاب مشترک

      6- همکاری مشترک در زمینه انجام ترجمه کتب تخصصی

      7- همکاری در زمینه انتخاب موضوعات پایان نامه های تحصیلی مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی و ماموریت های طرفین.

      8- همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مشترک.

      9- تبادل کارشناسان و استفاده از قابلیت های محیطی برای فراگیری علوم و مهارت های تخصصی.

     10- معرفی استادان متخصص برای دوره های آموزشی طرفین .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.60.647.fa
برگشت به اصل مطلب