انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- اخبار انجمن
ساختار پیشنهادی خبرنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ساختار پیشنهادی خبرنامه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

  روند:

  سیری که برای خبرنامه انجمن علمی مدیریت دولتی در نظر گرفته شده است: خبرنامه ای با مطالب پراکنده که در افق کاری خود به دو نشریه تبدیل می­شود. اول خبرنامه ماهانه و دوم تحلیل نامه فصلی مدیریت دولتی.

  در حقیقت، خبرنامه با محوریت تکمیل بانک اطلاعات کیفی از اندیشمندان مدیریت دولتی در این حوزه، شروع به فعالیت نموده و هم زمان تک نگاشت های تحلیلی ارسالی به خبرنامه را نیز به چاپ می رساند. پس از مدتی، خبرنامه تبدیل به نشریه خبری-تحلیلی شده و در نهایت دو نشریه «خبرنامه ماهانه» و «تحلیل نامه فصلی» از آن مشتق می گردد.

  کارکرد خبرنامه:

  1. آگاهی بخشی به جامعه علمی و عملی مدیریت دولتی پیرامون رخدادهای علمی و عملی

  2. معرفی مسائل و موضوعات حوزه مدیریت دولتی

  3. معرفی اندیشمندان و فعالین عرصه مدیریت دولتی

  کارکرد تحلیل نامه:

  1. آگاهی بخشی تحلیلی پیرامون مسائل و موضوعات حوزه مدیریت دولتی

  2. ایجاد فضای آزاد مجازی برای نشر نگاه های مختلف به مسائل حوزه مدیریت دولتی

  3. درگیر ساختن جامعه علمی در عمل و جامعه عمل در علم

  4. ارتقاء مساله محوری در میان جامعه علمی

  ساختار خبرنامه:

  1. پرونده اخبار انجمن

  2. پرونده اخبار علمی داخلی: نشریات، کتب، مقالات، نهادهای علمی، ....

  3. پرونده اخبار جامعه مدیریتی، مدیران و سازمان های دولتی و عمومی

  4. پرونده اخبار علمی خارجی: نشریات، کتب، مقالات، انجمن ها، ....

  5. پرونده ویژه: معرفی اندیشمندان داخلی مدیریت دولتی، معرفی مدیران موفق دولتی وعمومی، معرفی اطلاعات عمومی دانشکده های مدیریت و گروه های مدیریت دولتی در کشور

  6. تک نگاشت های تحلیلی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.61.561.fa
برگشت به اصل مطلب