انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- محفل ماهانه اندیشه ورزی
محفل سوم اندیشه ورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۲/۶ | 
سومین محفل اندیشه ورزی ماهانه دانشجویان دوره دکتری مدیریت دولتی، با حضور برخی از دانشجویان این رشته و جناب آقای دکتر دانایی فرد برگزار شد. در این جلسه، جناب آقای دکتر امامی به ادامه ارائه تز دکتری خود با موضوع نظریه تقلیدپذیری در خط مشی گذاری پرداختند.
فایل پاورپوینت جلسه به زودی بر روی سایت، در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.63.132.fa
برگشت به اصل مطلب