انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- محفل ماهانه اندیشه ورزی
پنجمین محفل ماهانه اندیشه ورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۲۸ | 

پنجمین محفل ماهانه اندیشه ورزی

دانشجویان دوره دکتری مدیریت دولتی با حضور دکتر علی اصغر پورعزت در تاریخ 25 خردادماه سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در مکان سالن دکتر شکوئی دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم دکتر میرزمانی به ارائه موضوع «چالش های الگوی حکمرانی در ایران» پرداخته و سپس توسط دانشجویان حاضر به نقد و نظر درآمد.
در جلسه مذکور، پیرامون محورهای ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت:
  1. تعریف الگوی حکمرانی
  2. چالش های نظری و عملی الگوی حکمرانی
  3. گذری بر پارادایم های مدیریت دولتی: سنتی و مدیریت گرایی
  4. توصیفی از حکمرانی governance

پاورپوینت جلسه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.63.535.fa
برگشت به اصل مطلب