انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- محفل ماهانه اندیشه ورزی
ششمین محفل ماهانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۱ | 
ششمین محفل اندیشه ورزی دانشجویان دوره دکتری مدیریت دولتی با حضور جناب آقای دکتر پورعزت در تاریخ 22 تیرماه 1392 و در محل سالن دکتر شکوئی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این جلسه جناب آقای محمد مهدی شاه آبادی به بیان ارائه علمی خویش تحت عنوان «بررسی تجربیات انتقال و تحول دانش در حوزه تمدن اسلامی جهت بازپردازی خط مشی های تحول در علوم انسانی» پرداختند. این ارائه گزارشی از روند تز دکتری ایشان می باشد.
مروری بر وضعیت خط مشی گذاری فعلی در تحول علوم انسانی و نهادهای مربوطه، بررسی امکان انتقال تجربه در حوزه تحول علوم در تمدن اسلامی از مهمترین سرفصل های ارائه ایشان بود.
پس از این ارائه، حاضرین به ارائه نقد و نظر در این خصوص پرداختند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.63.542.fa
برگشت به اصل مطلب